برندگان خنده دار ترین عکس ها از حیوانات

وب سایت Comedy Wildlife Photography Awards  هرسال مسابقه ای را برگزار می کند که عکاسان از سراسر دنیا می توانند عکس های خنده داری را که از حیوانات گرفته اند برای داوری بفرستند و در نهایت بهترین عکس ها یا به عبارتی خنده دار ترین عکس ها در پایان سال انتخاب می شوند.

در این مطلب عکس هایی را که در سال ۲۰۱۵ برنده اند را به شما نشان می دهیم.

 

WINNER Comedy Wildlife Photography Awards

WINNER Comedy Wildlife Photography Awards

SILVER Runner up Comedy Wildlife Photography Awards

SILVER Runner up Comedy Wildlife Photography Awards

BRONZE Runner up Comedy Wildlife Photography Awards

BRONZE Runner up Comedy Wildlife Photography Awards

HIGHLY COMMENDED Comedy Wildlife Photography Awards

HIGHLY COMMENDED Comedy Wildlife Photography Awards

HIGHLY COMMENDED Comedy Wildlife Photography Awards

HIGHLY COMMENDED Comedy Wildlife Photography Awards

HIGHLY COMMENDED Comedy Wildlife Photography Awards

HIGHLY COMMENDED Comedy Wildlife Photography Awards

HIGHLY COMMENDED Comedy Wildlife Photography Awards

HIGHLY COMMENDED Comedy Wildlife Photography Awards

HIGHLY COMMENDED Comedy Wildlife Photography Awards

HIGHLY COMMENDED Comedy Wildlife Photography Awards

HIGHLY COMMENDED Comedy Wildlife Photography Awards

HIGHLY COMMENDED Comedy Wildlife Photography Awards

HIGHLY COMMENDED Comedy Wildlife Photography Awards

HIGHLY COMMENDED Comedy Wildlife Photography Awards

HIGHLY COMMENDED Comedy Wildlife Photography Awards

HIGHLY COMMENDED Comedy Wildlife Photography Awards

HIGHLY COMMENDED Comedy Wildlife Photography Awards

HIGHLY COMMENDED Comedy Wildlife Photography Awards

HIGHLY COMMENDED Comedy Wildlife Photography Awards

HIGHLY COMMENDED Comedy Wildlife Photography Awards

در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۴ با موضوع: گوناگون