شادترین کشورهای دنیا را می شناسید؟

هر سال سازمان ملل فهرستی از شادترین کشورهای جهان را منتشر می کند. این لیست توسط کارشناسان برجسته در زمینه های اقتصاد، روانشناسی، سلامت و سیاست های عمومی تهیه می شود.

اگر شما در یکی از این کشورها زندگی نمی کنید، حداقل یک بار باید آن ها را ببینید!

 

۱- سوییس، شادترین کشور

شادترین کشور

۲- ایسلند

iceland

۳- دانمارک

aarhus_denmark

۴- نروژ

pulpit_rock_norway

۵- کانادا

nahanni_canada

۶- فنلاند

finland

۷- هلند

delft_netherlands

۸- سوئد

marstrand_sweden

۹- نیوزیلند

new_zealand

۱۰- استرالیا

شادترین

منبع: +

در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ با موضوع: جهانگردی