مگر می شود کسی هوس استراحت در این کلبه ها را نکند!

قبلا هم تصاویری از کلبه ها و پناه گاه هایی که در دل کوه و جنگل با روح و روان ما بازی می کنند در نظاره دیده بودیم. حالا نوبت به این سری از تصاویر می رسد که افراد ماجراجو ما را هم در لذتشان شریک کرده و این عکس ها را گرفته اند.

بیشتر از این صبحت نکنیم بهتر است! عکس ها به اندازه کافی گویا هستند…

Very nice cabins

Very nice cabins

Very nice cabins

Very nice cabins

Very nice cabins

Very nice cabins

Very nice cabins

Very nice cabins

Very nice cabins

Very nice cabins

Very nice cabins

Very nice cabins

در تاریخ ۲۳ دی ۱۳۹۴ با موضوع: طبیعت, هتل ها و اقامتگاه ها