در این شهر "الاغ ها" هم باید "پوشک" بپوشند!

در این شهر “الاغ ها” هم باید “پوشک” بپوشند!

شاید باورتان نشود اما عنوان مطلب کاملا واقعیت دارد، در این شهر الاغ ها هم باید پوشک بپوشند! با اینکه در سال ۲۰۱۶ میلادی زندگی می کنیم و پیشرفت فناوری شکل و شمایل زندگی انسان را به کلی تغییر داده ...