زیباترین بازار سنتی تونس به روایت تصویر

زیباترین بازار سنتی تونس به روایت تصویر

شهر تونس پایتخت کشو تونس می باشد. در این شهر تاریخی و زیبا بازاری سنتی وجود دارد که سرشار از رنگ و لعاب است. مردم مسلمان این کشور آفریقایی اگرچه مثل مردم بیشتر کشورهای دنیا بازارهای امروزی را به بازارهای ...
بازار‌ سنتی شهر تونس

بازار‌ قدیمی و سنتی پایتخت تونس

تونس کشوری آفریقایی است که از شمال به دریای مدیترانه متصل است. تاریخ غنی و مردم مسلمان آن تمدنی را ایجاد کرده اند که هر کسی را مشتاق دیدار این کسور می کنند. پایتخت این کشور هم تونس نام دارد ...