باتارا ،غار عجیبی که با ذوب برف به آبشار تبدیل می شود!

غاری در دل زمین که به آبشار تبدیل شد

در طبیعت اتفاقات جالبی رخ می دهند که بعضی از ما شاهد آن ها بوده ایم. از جمله یخ زدن برخی از آبشارها در زمستان و آب شدن و جاری شدنشان در زمستان. این آبشار بسیار زیبا و دیدنی هم ...
معبد ژوپیتر در بعلبك لبنان

آثار باستانی لبنان : معبد ژوپیتر

لبنان به خاطر قدمت تاریخی خود، در زمینه آثار تاریخی و باستانی حرف های زیادی برای گفتن دارد. یکی از شهرهای لبنان به نام بعلبك که در شرق این كشور و بین دو سلسله كوه دره بقاع قرار دارد دارای ...