یکی از دیدنی ترین اماکن زیارتی سنگاپور

یکی از دیدنی ترین اماکن زیارتی سنگاپور

این مسجد بسیار زیبا و دیدنی که نام آن مسجد عبدالغفور می باشد یکی از زیباترین اماکن زیارتی و مذهبی در سنگاپور می باشد. ساختن این مسجد در سال 1907  شروع شد و در حال حاضر هم به پایان نرسیده ...
آشنایی با هتل پارک رویال در سنگاپور

هتل پارک رویال یکی از بهترین های سنگاپور

سنگاپور روز به روز در حال پیشرفت به سوی جذب گردشگر است و در این راه بسیار موفق بوده است. هتل پارک رویال یکی از ساختمان های سبز و مدرن در این کشور است که در ادامه با آن بیشتر ...