جنگلی که ممکن است در آن یخ بزنید!

جنگلی که ممکن است در آن یخ بزنید!

درختان می توانند در شرایط مختلف آب و هوایی طاقت بیاورند و به زندگی ادامه بدهند اما مثل اینکه درختان منطقه دینیراک آلپس در اسلوونی می خواهند رکورد دار صبر و تحمل باشند! هر سال با افت بسیار شدید دما در ...