دیدنی های کردستان: غار کرفتو در شهرستان دیواندره

دیدنی های کردستان: غار کرفتو در شهرستان دیواندره

استان کردستان دارای طبیعتی بی نظیر و بسیار زیباست. از کوه های سر به فلک کشیده گرفته تا دره های عظیم و چشمه ها و رودخانه های بسیار... در جاده کوهستانی و پیچ در پیچ، وقتی آخرین پیچ جاده را ...