جاهای دیدنی زنجان کدامند؟

جاهای دیدنی زنجان کدامند؟

زمانی که تصمیم می گیریم از خانه بیرون زده و به طرف زنجان حرکت کنیم، دقیقا نمی دانیم چقدر زیبایی در انتظارمان است. از شهر زنجان تا قیدار و خدابنده و ابهر و ماه‌نشان راه زیادی نیست. شهرها کوچک‌اند و ...
آبشار بسیار دیدنی «وزنه سر» در زنجان

آبشار بسیار دیدنی «وزنه سر» در زنجان

در این بحران کم آبی که در حال خشک کردن دنیاست، هنوز آبشارهای بی نظیر و روانی در ایران جاری هستند. آبشار بسیار دیدنی «وزنه سر» در روستای وزنه سر در 17 کیلومتری آب‌بر شهرستان طارم نرسیده به درام و ...