احساس آرامش در آبگیرهای آبگرم پاموک‌ قلعه ترکیه

پاموک‌قلعه نام آبگیرهای آب گرم طبیعی در استان دنیزلی در جنوب غربی ترکیه است. در کشور عزیزمان ایران هم چشمه های آبگرم باداب سورت را داریم که بسیار زیباست. در ادامه تصاویری از پاموک‌قلعه را خواهید دید.