جاذبه قلعه های قرون وسطائی اروپا

دیدن قلعه های قرون وسطائی در اروپا را از دست ندهید

نام قرون وسطی به صورت ناخودآگاه قلعه های بزرگ و مجللی را در ذهن ما به تصویر می کشد. قلعه هایی که روزگاری پر از سکنه و شلوغ بوده اند و امروزه به موزه و آثار باستانی بدل شده اند. ...