معبد ژوپیتر در بعلبك لبنان

آثار باستانی لبنان : معبد ژوپیتر

لبنان به خاطر قدمت تاریخی خود، در زمینه آثار تاریخی و باستانی حرف های زیادی برای گفتن دارد. یکی از شهرهای لبنان به نام بعلبك که در شرق این كشور و بین دو سلسله كوه دره بقاع قرار دارد دارای ...