آرام ترین کشورهای جهان

فهرست آرام ترین کشورهای جهان

در این فهرست که موسسه اقتصاد و صلح منتشر کرده است می خواهیم آرام ترین کشورهای جهان را به شما معرفی کنیم. فعالیت این موسسه بر مبنای توسعه شاخص‌هایی برای تحلیل صلح و سنجش ارزش اقتصادی هر کشور انجام می‌دهد. ...