تصاویری از پارک ملی جاسپر کانادا

کشور کانادا سرشار از منابع طبیعی و دست نخورده است. یکی از ایالت های زیبای کانادا، ایالت آلبرتا می باشد که پارک ملی جاسپر در آن واقع شده. مساحت این پارک 10878کیلومتر مربع است. در ادامه تعدادی عکس از این پارک زیبا ...