آموزش تهیه کوفته محلی همدان

آموزش تهیه کوفته محلی همدان

این کوفته از غذاهای محلی همدان است که در این استان پخت میشود این غذا معمولا در سیزده به در آماده میشود به همین دلیل به کوفته ۱۳بدر نیز شناخته نمیشود روش پخت ساده ای دارد و در ادامه به ...