آکواریوم یخی در کسنوما در ژاپن

آکواریوم یخی به همراه جانوان یخ زده در ژاپن

ژاپن دارای جاذبه های توریستی فراوانی است که بسیار از آن ها از حالت عادی خارج هستن! از جمله آکواریوم یخ زده یا "کوری نو سویی زو کوکان" که در شهر کسوناما که دارای 450 گونه از موجودات دریایی می ...