۳ ابزار گوگل که سفرتان را راحت تر می کند

گوگل روز به روز در حال راحت تر کردن زندگی ماست و در سال های اخیر هم کمک زیادی به گردشگران کرده است، مانند ابزار جستجوی قدرتمندش که برای جستجوی هر چیزی از جمله هتل ها و اماکن دیدنی و... ...