عظیم ترین و بزرگترین بناهای خشتی دنیا +عکس

عظیم ترین و بزرگترین بناهای خشتی دنیا +عکس

در روزگاران قدیم بناهای مهم و بزرگ را با خشت می ساختند. گاهی این بناها به قدری بزرگ می شدند که جای خود را به شهرهای کوچک می دادند و افراد بسیاری در آن ها زندگی می کردند. در این ...