با کوه های زیبای ایلام آشنا شوید ( قسمت اول)

با کوه های زیبای ایلام آشنا شوید ( قسمت اول)

استان ایلام یکی از استان های غربی کشور است، این استان کرد نشین بعد از استانهای کرمانشاه و سنندج سومین رتبه جامعه کرد را به خود اختصاص داده است. این استان تاریخی آثار باستانی زیادی دارد در اینجا قصد داریم ...