اینها هتل نیستند، اما می توانید اجاره شان کنید!

اینها هتل نیستند، اما می توانید اجاره شان کنید!

اقامت در هتل های مجلل و لوکس لذت خودش را دارد اما با یک مکان متفاوت تر چطورید؟ در کشورهای مختلف مکان هایی را برای اقامت اجاره می دهند که بویی از هتل نبرده اند اما بسیار جذاب هستند. "ایر ...