یکی از دیدنی ترین اماکن زیارتی سنگاپور

یکی از دیدنی ترین اماکن زیارتی سنگاپور

این مسجد بسیار زیبا و دیدنی که نام آن مسجد عبدالغفور می باشد یکی از زیباترین اماکن زیارتی و مذهبی در سنگاپور می باشد. ساختن این مسجد در سال 1907  شروع شد و در حال حاضر هم به پایان نرسیده ...