زیباترین بازار سنتی تونس به روایت تصویر

زیباترین بازار سنتی تونس به روایت تصویر

شهر تونس پایتخت کشو تونس می باشد. در این شهر تاریخی و زیبا بازاری سنتی وجود دارد که سرشار از رنگ و لعاب است. مردم مسلمان این کشور آفریقایی اگرچه مثل مردم بیشتر کشورهای دنیا بازارهای امروزی را به بازارهای ...