با دیدنی های مسکو آشنا شوید

با دیدنی های مسکو آشنا شوید

روسیه بزرگترین کشور دنیا از لحاظ وسعت می باشد. پایتخت و پرجمعیت‌ترین شهر آن مسکو یا ماسکو می باشد. مسکو مهمترین مرکز سیاسی، مذهبی، اقتصادی، تاریخی، مالی، آموزشی و ترابری فدراسیون روسیه و اروپا محسوب می شود که با ۱۱ میلیون ...