کوکنهوف یکی از پارک‌های دیدنی کشور هلند

یکی از زیباترین پارک های هلند به نام کوکنهوف

نام کوکنهوف که به باغ اروپا نیز مشهور است یکی از چندین پارک‌ دیدنی کشور هلند است که در نزدیکی شهرهای لیسه و لایدن قرار دارد. این پارک هر سال با آغاز فصل بهار به مدت ۲ ماه افتتاح می‌شود ...