بزرگترین قارچ سنگی دنیا

بزرگترین قارچ سنگی که در دنیا وجود دارد!

کشور بلغارستان در اروپا واقع شده است. طبیعت این کشور زیبا همیشه مورد تحسین گردشگران بوده اما اینبار چیزی فراتر از آن را می خواهیم معرفی کنیم. بزرگترین قارچ سنگی جهان را... قارچ های آهکی سفید رنگی که گاهی ارتفاع آنها ...