جنگل زیبای بامبو در ژاپن

جنگل بامبو در ژاپن با تصاویر بسیار جالب

در شهر کیوتو ژاپن جنگی از بامبو وجود دارد که دیدن آن هر کسی را به وجد می آورد. در این جنگل بسیار زیبا با بامبوهایی غول پیکر روبرو می شوید که اصلا شباهتی به بامبوهای کوچکی که بعضی از ...