خانه تاریخی ملاصدرا

خانه تاریخی ملاصدرا

  خانه ملاصدرا فیلسوف بزرگ قرن 11 که فلسفه اشراق را به نهایت اوج خود رساند در استان قم قرار دارد و عمر ساختمان سرخ رنگ و کاهگلی آن به دوره صفویه می رسد.باید برای دیدن خانه تاریخی ملاصدرا به غرب ...