آشنایی با قصر خامه‌ای

آشنایی با قصر خامه‌ای

آشنایی با قصر خامه‌ای آشنایی با قصر خامه‌ای اگر پتر كبير مي‌دانست ممكن است روزي كه از شهر خارج مي‌شود، كاترين عليه او شورش كند و خودش را امپراتور و ملكه روسيه بنامد، هيچ‌وقت زمين اين قصر را به نامش نمي‌كرد. پتر ...