ماداگاسکار؛ کشوری خارق العاده

کشور کوچک و بی نظیر ماداگاسکار

در صورتی که به دلیل مشکلات ویزا کم سفر می کنید، کشورهایی هستند که ما ایرانی ها بدون دریافت ویزا می توانیم به آنها سفر کنیم. ماداگاسکار یکی از همین کشورهاست که شما به محض رسیدن به فرودگاه مقصد می ...