5 جزیره عجیب در جهان

۵ تا از عجیب ترین جزیره های جهان

 در دنیای اطراف ما چیزهای عجیبی وجود دارند که برای آن ها نمی توانیم دلیلی پیدا کنیم یا حتی با پیدا کردن دلیل باز هم برایمان عجیبند! با نظاره همراه باشید تا 5 جزیره عجیب را بشناسید. 1) جزیره دوار مدتها قبل، ...