بزرگترین آینه طبیعی دنیا

سالاردو ییونی بزرگترین آینه طبیعی دنیا!

بزرگترین کویر دنیا یا به عبارتی دیگر بزرگترین آینه دنیا سالاردو ییونی نام دارد که در این مطلب با آن شنا می شویم و تصاویری از آن خواهیم دید. سالاردو ییونی Salar de Uyuni بزرگترین سطح نمکی دنیا با گستره 3،800 ...