شهر باستانی بلقیس در اسفراین + عکس

شهر باستانی بلقیس در اسفراین + عکس

شهر باستانی بلقیس واقع در شهرستان اسفراین می باشد که قدمتی حدود 4 هزار سال دارد، در این منطقه در طول دوران ها همیشه مردمی زیسته و تمدن آفریده اند و سپس با هجوم و تجاوز اقوام مختلف تخریب شده ...