قدیمی ترین بندری که دنیا به خود دیده است

قدیمی ترین بندری که دنیا به خود دیده است

باستان شناسان توانستند قدیمی ترین بندری که دنیا به خود دیده است را کشف کنند. این بندر محلی برای رفت و آمد کشتی های باری و مسافربری بوده است که از گذشته تا امروز در شهرهای آبی دنیا وجود دارند. ...