شهرهایی با بهترین «سبک زندگی»

بهترین سبک زندگی را کدام شهرها دارند؟

هر شهری در دنیا صاحب سبک زندگی خودش است و مردمانش به صورتی منحصر به فرد زندگی می کنند. در این مطلب می توانید شهرهایی را ببینید که در این فاکتور از همه بهتر شناخته شده اند. 10. مسکو، روسیه چهار معیار ...