بهترین فرودگاه‌های بین‌المللی دنیا در سال 2016 معرفی شدند

بهترین فرودگاه‌ های بین‌ المللی دنیا در سال ۲۰۱۶ معرفی شدند

بر اساس نظر سنجی که از ۱۳ میلیون مسافر درباره ۵۵۰ فرودگاه بین‌‌ المللی صورت گرفت، بهترین فرودگاه‌ های جهان معرفی شدند. بهترین فرودگاه‌های دنیا در سال ۲۰۱۶ را در این گزارش تصویری می بینیم: نظر سنجی "Skytrax" از ۱۳ میلیون ...