بناهای آسمان خراش قرون وسطی

برج های قرون وسطایی در ایتالیا!

در منطقه ای به نام توسکانی در کشور ایتالیا تپه ای کوچک وجود دارد که در 56 کیلومتری جنوب شهر فلورانس واقع شده است. روستای قرون وسطایی اتروسک که در این محل قرار داشت ، وقتی در سال 1199 مستقل ...