قلعه رودخان ، یکی از زیباترین اماکن تاریخی ایران

قلعه رودخان ، یکی از زیباترین اماکن تاریخی ایران

استان گیلان را بیشتر با منابع طبیعی و مناظر بی نظیرش می شناسیم اما اندفعه می خواهیم با یکی از اماکن تاریخی برجسته آن به نام قلعه رودخان آشنا شویم. این قلعه عظیم از دو قسمت ارگ (محل زندگي حاكم ...