مکانی به قدمت «عصر حجر» در «کشمیر»

مکان تاریخی «برزوهوم» در کشمیر

کشمیر برای بسیاری از ما نامی است ناآشنا... این منطقه با آثار باستانی و تاریخی خود می تواند هر کسی را شگفت زده کند. اگر اهل دیدن از مکان های تاریخی هستید پیشنهاد می کنیم این مطلب را از دست ...