آشنایی با تکیه نیاوران

با تکیه نیاوران بیشتر آشنا شوید

این تکیه عنوان قدیمی ترین تکیه تهران را به خود اختصاص داده است که هنوز هم استوار است. برپایی کیه نیاوران به دوران ناصرالدین شاه بر می‌گردد که در سال های اخیر دستخوش تغییرات زیادی شده است. یکی از قدیمی ...