سرزمین افسانه ای دراکولا با چشم اندازهای فوق العاده زیبا

رومانی ، این کشور زیبای اروپایی

رومانی با آنکه کشور بسیار زیبایی است اما هنوز ناشناخته مانده است و افراد کمتری آن را برای مقصد سفر خود انتخاب می کنند. این مطلب را مطالعه کنید شاید شما از جمع این افراد خارج شوید و برای سفرتان ...