فیلیپین کشوری كه نباید فرصت دیدن آن را از خودتان دریغ كنید

فیلیپین کشوری که نباید فرصت دیدن آن را از خودتان دریغ کنید

فیلیپین كه در شرقی‌ترین لبه آسیا قرار گرفته یكی از دیدنی‌ترین كشورهایی است كه نباید فرصت دیدن آن را از خودتان دریغ كنید! سفر به فیلیپین یعنی سفر به دنیای جزیره‌ها. دنیایی با هفت‌هزار جزیره كوچك و بزرگ كه با ...