6 عدد از عجیب و غریب ترین مجسمه ها

۶ عدد از عجیب و غریب ترین مجسمه ها

وقتی در مورد مجسمه ها صحبت می شود، در ذهن مردم موزه ها متبادر می شود. این در حالی است که در برخی پارک ها مجسمه های کوچک یا غول پیکری ساخته شده اند که ارزش هنری بالا و طرفداران ...