"قصر الحمرا" یکی از مقاصد برتر گردشگری اسپانیا

“قصر الحمرا” یکی از مقاصد برتر گردشگری اسپانیا

"قصر الحمرا" یکی از مقاصد برتر گردشگری اسپانیا   "قصر الحمرا" یکی از مقاصد برتر گردشگری اسپانیا الحـَمـرا‌ كاخي است مشرف بر شهر گرانادا در اسپانيا، كه به عنوان يكي از شاخص‌ترين نمونه‌هاي هنر شمال آفريقا ‌و شايد يكي از مشهورترين بناهاي اسلامي ...