آموزش طبخ رامن غذای ژاپنی

آموزش طبخ رامن غذای ژاپنی

رامن از غذاهای است که با نودل تهیه میشود و از غذاهای سنتی کشور ژاپن است.هر منطقه از ژاپن دارای نوع مخصوصی از رامن است. معمولا نودل ها را درون سوپ با جاشنی سویا سس نیز استفاده میکنند یا با ...