برفی ترین شهرهای دنیا

شهرهایی که بیشترین برف در آن ها می بارد

 آب و هوای برفی برای بسیاری از ما جذاب است. البته دلایل متفاوتی هم می تواند داشته باشد، از جمله حس سرما، برف بازی، اسکی و خیلی دلایل دیکر که همه و همه باعث می شوند ما عاشق برف شویم. ...