جزیره بوکت بهشت جهانگردان

جزیره پوکت بهشت جهانگردان

  جزیره پوکت در جنوب تایلند قرار دارد و به معنای کوه جواهر است .پوکت در گذشته به دلیل داشتن سنگ های معدنی مشهور بوده اما امروزه به عنوان بهشت جهانگردان معروف است.     سواحلی با شنهای سفید , پوشش گیاهی جالب با ...