طولانی‌ترین‌ خیابان ‌آبی‌ جهان

طولانی‌ ترین‌ خیابان ‌آبی‌ جهان

این داستان در مورد یكی از شهرهای كشور كانادا متفاوت است چرا كه شما ممكن است ناگهان با خیابانی روبه‌رو شوید كه تردد در آن با قایق‌های كوچك و بزرگ انجام می‌شود! درست است كه نمونه این داستان در برخی ...