تونلی از جنس درخت در ایرلند

تونل درختی بسیار دیدنی در ایرلند

دیدن این تونل صحنه های فیلم هری پاتر را یادآوری می کند. این تونل در ایرلند شمالی و در نزدیکی روستای آرموی قرار دارد. درختان راشی که این تونل را ساخته اند در طول 3 قرن گذشته توانسته اند با ...