5 هتلی که تا خِرخِره هوشمند شده اند!

۵ هتلی که تا خِرخِره هوشمند شده اند!

برخی از ما هتل های کم دردسر و سنتی را دوست دارند و برخی اعتقاد دارند «هرچه مدرن تر، بهتر»! این مطلب برای دسته دوم تدارک دیده شده است. مسلما داشتن یک مسیریاب و نقشه راهنما (GPS) ضروری است. اما ...